[1]
Miławska, M. 2014. Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 2 (sty. 2014), 199-203. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.14.