[1]
Sarnowska-Giefing, I. 2014. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 2 (sty. 2014), 213-217. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.16.