[1]
Bieniek, A. i Lorent, R. 2021. Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 1 (wrz. 2021), 11-22. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.1.