[1]
Kordela, M. 2021. Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 1 (wrz. 2021), 57-70. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.4.