[1]
Gaś, S. 2021. Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 1 (wrz. 2021), 207-218. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.14.