[1]
Dziamska-Lenart, G. 2021. Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 352. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 1 (wrz. 2021), 279-282. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.19.