[1]
Bryła , W. 2021. O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 11–22. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1.