[1]
Kozaryn, D. 2021. Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 75–85. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.4.