[1]
Kozaryn, D. i Szczaus , A. 2021. Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 87–105. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.5.