[1]
Sokólska , U. 2021. Językoznawcze zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 125–142. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.7.