[1]
Ignatowicz-Skowrońska, J. 2021. Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 213-227. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.12.