[1]
Koper , M. 2021. Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 28, 2 (grudz. 2021), 259–270. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.15.