[1]
Jankowiak, L.A. 2015. Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 37–53. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2.