[1]
Krótki, Z. 2015. Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 69-88. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.4.