[1]
Osiewicz, M. 2015. Oboczność ir // er (≤ *ŕ̥) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 103–128. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.6.