[1]
Grzelka, M. 2015. O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 201–206. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.11.