[1]
Kijak, A. 2015. Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 207–212. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.12.