[1]
Kula, A. 2015. Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 2 (sty. 2015), 213-218. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13.