[1]
de Castilla, N. i in. 2023. Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 30, 1 (wrz. 2023), 9–24. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.1.