[1]
Rejter, A. 2023. The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De/Normalization (?). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 30, 1 (wrz. 2023), 141–151. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.8.