[1]
Wąsińska, K. 2023. W poszukiwaniu źródeł intensyfikujących znaczeń wyrazów z gniazda morfologicznego grzmieć. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 30, 1 (wrz. 2023), 177–198. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.10.