[1]
Piotrowicz-Krenc, A. 2023. Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 30, 1 (wrz. 2023), 201–209. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.11.