[1]
Szczyszek, M. 2023. Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Dwie twarze humanistyki. Rozproszenie a spójność – terminy i pojęcia, t. 1–2, Wydawnictwo Rys, Poznań 2022, ss. 246, 230. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 30, 1 (wrz. 2023), 211–220. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.12.