[1]
Gorzelana, J. 2016. Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 1 (sie. 2016), 21-38. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.2.