[1]
Kępka, I. 2016. Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 1 (sie. 2016), 39-53. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.3.