[1]
Siuciak, M. 2016. Polski dyskurs patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. połowy XVIII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 1 (sie. 2016), 81-93. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.6.