[1]
Żuraszek-Ryś, I. 2016. Pudełko Srebrne do Hoſtyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 1 (sie. 2016), 131-143. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.9.