[1]
Jankowiak, L.A. 2016. Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 2 (grudz. 2016), 53-68. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.4.