[1]
Kamieniecki, J. 2016. Rodzina i sprawy rodzinne w staropolskich pismach polemicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 2 (grudz. 2016), 69-82. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.5.