[1]
Krótki, Z. 2016. Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 2 (grudz. 2016), 83-98. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.6.