[1]
Osiewicz, M. 2016. Zróżnicowanie tekstowe, zakres i stopień normalizacji wariantywności fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 23, 2 (grudz. 2016), 135–158. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.9.