[1]
Rutkowski, M. 2017. Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 1 (sie. 2017), 145-158. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.9.