[1]
Walczak, B. 2017. Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2016, ss. 141. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 1 (sie. 2017), 201-204. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.13.