(1)
Hau, A.; Wądołowska-Lesner, K. Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży. 10.14746/ 2018, 24, 47-58.