(1)
Kulwicka-Kamińska, J. Piśmiennictwo Religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Jako Oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej. 10.14746/ 2018, 24, 85-110.