(1)
Walczak, B. Zofia Zierhofferowa Jako Historyk języka Polskiego. 10.14746/ 2018, 24, 305-308.