(1)
Olchowa, G. O Polskich I słowackich Depeszach Kondolencyjnych W związku Z Atakami Terrorystycznymi. 10.14746/ 2018, 25, 139-149.