(1)
Rypel, A. Kupieckie ogłoszenia Prasowe Zamieszczane W „Dzienniku Bydgoskim” Z Lat 1907–1914 – Rekonesans Badawczy. 10.14746/ 2018, 25, 181-198.