(1)
Walczak, B. Władysław Kuraszkiewicz – Uczony I Nauczyciel. 10.14746/ 2018, 25, 281-288.