(1)
Walczak, B. Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów Z Archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, Ss. 346. 10.14746/ 2019, 25, 347-351.