(1)
Breza, E. Trójca Święta W „Hymnach kościelnych” I W pieśniach kościelnych. 10.14746/ 2013, 20, 73-83.