(1)
Dubisz, S. Integracja językowa W Dziejach Polszczyzny. 10.14746/ 2013, 20, 85-97.