(1)
Piotrowicz, A.; Witaszek-Samborska, M.; Walczak, B. Potoczna Onimia poznańska W świadomości mieszkańców Miasta. 10.14746/ 2013, 20, 173-181.