(1)
Grzelka, M.; Kula, A. Anarchizm W „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego W kontekście Mowy wrogości. 10.14746/ 2019, 26, 71-84.