(1)
Łuc, I. Gwarowy Leksem Gryfny Jako Modny Komponent Kultury Konsumpcyjnej. 10.14746/ 2019, 26, 85-100.