(1)
Witkowska, K. O Wybranych Funkcjach Trybu rozkazującego zwrotów Frazeologicznych. 10.14746/ 2019, 26, 189-202.