(1)
Nowowiejski, B. Dawne słowniczki Gwarowe Jako źródło do historii języka. 10.14746/ 2015, 22, 169-184.