(1)
Wydra, W. Dwa Teksty Staropolskie z przełomu XV i XVI Wieku. Dekalog i Oracio Contra Febrem. 10.14746/ 2015, 22, 281-290.