(1)
Skibski, K.; Szczyszek, M. Nowe Formy Wyrazowe Dla Tradycyjnych Znaczeń Leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej I Leksykalnej We współczesnej Polszczyźnie (na Podstawie Badań Ankietowych). 10.14746/ 2009, 15, 35-56.