(1)
Osiewicz, M. Wariantywność Form Fleksyjnych rzeczowników W Listach Polskich Z Lat 1525-1550 (rzeczowniki Rodzaju Nijakiego; Rzeczowniki Typu Podskarbi, Podczaszy; Pluralia Tantum; Pluralne Nazwy Geograficzne; Formy Liczby podwójnej). 10.14746/ 2009, 15, 223-259.